Hej alla vårdnadshavare!                                       Välkomna tillbaka efter sportlovet.      Jag hoppas att alla har haft ett skönt lov. Nu är vi klara med alla elevledda utvecklingssamtal.

Jag vill tacka alla elever för ett bra möte de förde fram med er föräldrar. Nu är vi återigen igång med skolarbete. I svenska arbetar vi mycket med läsförståelse och att återberätta enkla texter och att läsa mellan raderna. Läsutvecklingen går verkligen framåt med alla elever i klassen. Nu ska vi öva på att läsa med inlevelse och att använda oss av olika röster när vi läser.  I veckan har vi pratat om vad en saga är, vad en saga kan handla om och hur man börjar och avslutar en saga.  Vi har pratat om hur arbetsgången/strukturen ser ut när man skriver en saga. Vi parade ihop eleverna två och två för att skriva om huvudperson i sagan där eleverna ska beskriva hur hen är, vilka egenskaper personen har och vilken miljö personen bor i. Vi kommer att arbeta med sagor mycket framöver nu. I matematiken så jobbar vi med positionssystem (ental och tiotal).  Vi fortsätter att jobba med hälsan och i veckan har vi jobbat med våran sinnen  ( smak, hörsel, syn, lukt och känsel ). Som vanligt tog vi reda på elevernas förkunskaper. Vi såg en film om våra fem olika sinnen. Vi tog fram olika kryddor där eleverna fick lukta och smaka på.

Nästa vecka läs läxa den 12/3 är kapitel 15 i läsboken och i läxboken.

Trevlig Helg Dorothy & Dejan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s